Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Свободни места
  • Свободни места
Възрастова група
Общ брой места
ЗАЕТИ
СВОБОДНИ

Места за избраното класиране: 2019/2020 - 23 Април 
 
226
186
40
Детски ясли / Източен / ДЯ "Послушко"
Яслена група
83
78 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
78 - Общо
5 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
5 - Общо
Детски градини / Западен / ДГ "Елица"
I-ва група
30
19 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
19 - Общо
8 - По общ ред
1 - със СОП
3 - Всички по соц.критерии
11 - Общо
Детски градини / Западен / ДГ "Елица" с втори адрес ул. "Орфей" №10
I-ва група
30
18 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
18 - Общо
9 - По общ ред
1 - със СОП
3 - Всички по соц.критерии
12 - Общо
II-ра група
28
26 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
26 - Общо
2 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
2 - Общо
III-та подготвителна група
55
45 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
45 - Общо
10 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
10 - Общо

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив