Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Свободни места
  • Свободни места
Възрастова група
Общ брой места
ЗАЕТИ
СВОБОДНИ

Места за избраното класиране: 2019/2020 - 12 Декември 
 
2600
2400
200
Детски ясли / Северен / ДЯ "Мечо пух"
Яслена група
103
86 - По общ ред
0 - със СОП
14 - Всички по соц.критерии
100 - Общо
3 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
3 - Общо
Детски ясли / Северен / ДЯ "Палечка"
Яслена група
105
95 - По общ ред
0 - със СОП
7 - Всички по соц.критерии
102 - Общо
3 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
3 - Общо
Детски ясли / Източен / ДЯ "Послушко"
Яслена група
71
56 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
56 - Общо
15 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
15 - Общо
Детски ясли / Южен / ДЯ "Мечта"
Яслена група
89
83 - По общ ред
0 - със СОП
4 - Всички по соц.критерии
87 - Общо
2 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
2 - Общо
Детски ясли / Западен / ДЯ "100 усмивки"
Яслена група
150
114 - По общ ред
0 - със СОП
31 - Всички по соц.критерии
145 - Общо
5 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
5 - Общо
Детски градини / Централен / ДГ "Люляк"
I-ва група
60
49 - По общ ред
0 - със СОП
9 - Всички по соц.критерии
58 - Общо
0 - По общ ред
2 - със СОП
2 - Всички по соц.критерии
2 - Общо

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив