Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Свободни места
  • Свободни места
Възрастова група
Общ брой места
ЗАЕТИ
СВОБОДНИ

Места за избраното класиране: 2017/2018 - 5 Април 
 
573
548
25
Детски ясли / Източен / ДЯ "Послушко"
Яслена група
88
78 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
78 - Общо
10 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
10 - Общо
Детски ясли / Тракия / ДЯ "Приказка"
Яслена група
178
171 - По общ ред
0 - със СОП
5 - Всички по соц.критерии
176 - Общо
2 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
2 - Общо
Детски ясли / Тракия / ДЯ "Слънчев рай"
Яслена група
151
123 - По общ ред
0 - със СОП
26 - Всички по соц.критерии
149 - Общо
2 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
2 - Общо
Детски градини / Източен / ДГ "Биляна"
I-ва група
30
21 - По общ ред
0 - със СОП
6 - Всички по соц.критерии
27 - Общо
3 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
3 - Общо
II-ра група
48
26 - По общ ред
0 - със СОП
18 - Всички по соц.критерии
44 - Общо
4 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
4 - Общо
III-та подготвителна група
59
46 - По общ ред
0 - със СОП
11 - Всички по соц.критерии
57 - Общо
2 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
2 - Общо