Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Свободни места
  • Свободни места
Класиране
Яслена
I-ва
II-ра
III-та
IV-та
Срок за обявяване на свободни места
2021/2022 - 5 Октомври
90
29
17
6
5
27.09.2021
 

За класиране 2021/2022 - 21 Октомври срокът за обявяване на свободните места е 12.10.2021г.
 

Възрастова група
Общ брой места
ЗАЕТИ
СВОБОДНИ

Места за избраното класиране: 2021/2022 - 5 Октомври 
 
906
759
147
Детски ясли / Централен / ДЯ "Приказен свят"
Яслена група
81
73 - По общ ред
0 - със СОП
1 - Всички по соц.критерии
74 - Общо
5 - По общ ред
0 - със СОП
2 - Всички по соц.критерии
7 - Общо
Детски ясли / Северен / ДЯ "Мечо пух"
Яслена група
101
66 - По общ ред
0 - със СОП
10 - Всички по соц.критерии
76 - Общо
20 - По общ ред
0 - със СОП
5 - Всички по соц.критерии
25 - Общо
Детски ясли / Северен / ДЯ "Палечка"
Яслена група
106
98 - По общ ред
0 - със СОП
3 - Всички по соц.критерии
101 - Общо
5 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
5 - Общо
Детски ясли / Източен / ДЯ "Послушко"
Яслена група
56
33 - По общ ред
0 - със СОП
2 - Всички по соц.критерии
35 - Общо
20 - По общ ред
0 - със СОП
1 - Всички по соц.критерии
21 - Общо
Детски ясли / Южен / ДЯ "Климентина"
Яслена група
63
44 - По общ ред
0 - със СОП
14 - Всички по соц.критерии
58 - Общо
5 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
5 - Общо
Детски градини / Централен / ДГ "Снежанка"
II-ра група
52
40 - По общ ред
4 - със СОП
11 - Всички по соц.критерии
51 - Общо
0 - По общ ред
1 - със СОП
1 - Всички по соц.критерии
1 - Общо

16.09.2021 13:57
767 деца взеха участие в проведеното на 16-ти септември 2021 г.