Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Свободни места
  • Свободни места
Възрастова група
Общ брой места
ЗАЕТИ
СВОБОДНИ

Места за избраното класиране: 2018/2019 - 30 Август 
 
1551
1295
256
Детски ясли / Северен / ДЯ "Мечо пух"
Яслена група
156
103 - По общ ред
0 - със СОП
13 - Всички по соц.критерии
116 - Общо
30 - По общ ред
0 - със СОП
10 - Всички по соц.критерии
40 - Общо
Детски ясли / Източен / ДЯ "Веселушка"
Яслена група
149
78 - По общ ред
0 - със СОП
16 - Всички по соц.критерии
94 - Общо
50 - По общ ред
0 - със СОП
5 - Всички по соц.критерии
55 - Общо
Детски ясли / Източен / ДЯ "Послушко"
Яслена група
95
90 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
90 - Общо
5 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
5 - Общо
Детски градини / Централен / ДГ "Зора" с втори адрес ул. "Паганини" №1
III-та подготвителна група
24
19 - По общ ред
0 - със СОП
3 - Всички по соц.критерии
22 - Общо
2 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
2 - Общо
Детски градини / Централен / ДГ "Чучулига"
IV-та подготвителна група
54
40 - По общ ред
0 - със СОП
4 - Всички по соц.критерии
44 - Общо
5 - По общ ред
3 - със СОП
5 - Всички по соц.критерии
10 - Общо
Детски градини / Източен / ДГ "Маргаритка"
I-ва група
51
22 - По общ ред
0 - със СОП
9 - Всички по соц.критерии
31 - Общо
11 - По общ ред
6 - със СОП
9 - Всички по соц.критерии
20 - Общо

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив