Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Свободни места
  • Свободни места
Класиране
Яслена
I-ва
II-ра
III-та
IV-та
Срок за обявяване на свободни места
2021/2022 - 14 Декември
40
49
34
17
53
06.12.2021
 

Възрастова група
Общ брой места
ЗАЕТИ
СВОБОДНИ

Места за избраното класиране: 2021/2022 - 14 Декември 
 
1821
1628
193
Детски ясли / Северен / ДЯ "Мечо пух"
Яслена група
97
80 - По общ ред
0 - със СОП
9 - Всички по соц.критерии
89 - Общо
6 - По общ ред
0 - със СОП
2 - Всички по соц.критерии
8 - Общо
Детски ясли / Източен / ДЯ "Послушко"
Яслена група
64
44 - По общ ред
0 - със СОП
4 - Всички по соц.критерии
48 - Общо
15 - По общ ред
0 - със СОП
1 - Всички по соц.критерии
16 - Общо
Детски градини / Централен / ДГ "Каменица"
III-та група
28
18 - По общ ред
1 - със СОП
8 - Всички по соц.критерии
26 - Общо
2 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
2 - Общо
IV-та група
28
18 - По общ ред
0 - със СОП
6 - Всички по соц.критерии
24 - Общо
4 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
4 - Общо
Детски градини / Централен / ДГ "Каменица" с трети адрес бул. "Цар Борис III Обединител" №147
I-ва група
22
15 - По общ ред
0 - със СОП
5 - Всички по соц.критерии
20 - Общо
2 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
2 - Общо
Детски градини / Централен / ДГ "Перуника"
I-ва група
30
25 - По общ ред
1 - със СОП
4 - Всички по соц.критерии
29 - Общо
0 - По общ ред
1 - със СОП
1 - Всички по соц.критерии
1 - Общо

25.11.2021 16:05
В проведеното на 25.11.2021 г. текущо класиране за прием в детските заведения на град Пловдив взеха участие 381 деца.