Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Свободни места
  • Свободни места
Възрастова група  
Общ брой места  
ЗАЕТИ  
СВОБОДНИ  

Места за избраното класиране: 2017/2018 - 5 Октомври 
 
103
73
30
Детски ясли / Източен / ДЯ "Послушко"
Яслена група  
103  
73 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
73 - Общо
30 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
30 - Общо