Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Свободни места
  • Свободни места
Класиране
Яслена
I-ва
II-ра
III-та
IV-та
Срок за обявяване на свободни места
2021/2022 - 24 Юни
152
505
81
49
97
15.06.2021
 

За класиране 2021/2022 - 13 Юли срокът за обявяване на свободните места е 05.07.2021г.
 

Възрастова група
Общ брой места
ЗАЕТИ
СВОБОДНИ

Места за избраното класиране: 2021/2022 - 24 Юни 
 
5827
4943
884
Детски ясли / Централен / ДЯ "Детска ясла на мечтите"
Яслена група
62
57 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
57 - Общо
4 - По общ ред
0 - със СОП
1 - Всички по соц.критерии
5 - Общо
Детски ясли / Централен / ДЯ "Приказен свят"
Яслена група
141
124 - По общ ред
0 - със СОП
2 - Всички по соц.критерии
126 - Общо
12 - По общ ред
0 - със СОП
3 - Всички по соц.критерии
15 - Общо
Детски ясли / Северен / ДЯ "Палечка"
Яслена група
131
100 - По общ ред
0 - със СОП
3 - Всички по соц.критерии
103 - Общо
28 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
28 - Общо
Детски ясли / Източен / ДЯ "Послушко"
Яслена група
79
72 - По общ ред
0 - със СОП
2 - Всички по соц.критерии
74 - Общо
4 - По общ ред
0 - със СОП
1 - Всички по соц.критерии
5 - Общо
Детски ясли / Южен / ДЯ "Мечта"
Яслена група
83
75 - По общ ред
0 - със СОП
6 - Всички по соц.критерии
81 - Общо
2 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
2 - Общо
Детски ясли / Тракия / ДЯ "Приказка"
Яслена група
207
156 - По общ ред
0 - със СОП
16 - Всички по соц.критерии
172 - Общо
30 - По общ ред
0 - със СОП
5 - Всички по соц.критерии
35 - Общо

31.05.2021 14:04
Общинската администрация напомня на родителите на родените през 2018 година деца