Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Свободни места
  • Свободни места
Класиране
Яслена
I-ва
II-ра
III-та
IV-та
Срок за обявяване на свободни места
2021/2022 - 15 Февруари
 
 
 
 
 
02.02.2022
 

За класиране 2021/2022 - 17 Март срокът за обявяване на свободните места е 07.03.2022г.
 

Няма резултати от търсенето

20.01.2022 13:55
617 деца взеха участие в проведеното на 20.01.2022 г. текущо класиране за прием в детските градини и яслите в Пловдив.