Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Свободни места
  • Свободни места
Възрастова група
Общ брой места
ЗАЕТИ
СВОБОДНИ

Места за избраното класиране: 2020/2021 - 6 Август 
 
133
123
10
Детски ясли / Източен / ДЯ "Послушко"
Яслена група
86
81 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
81 - Общо
5 - По общ ред
0 - със СОП
0 - Всички по соц.критерии
5 - Общо
Детски градини / Западен / ДГ "Рая"
III-та подготвителна група
47
33 - По общ ред
1 - със СОП
9 - Всички по соц.критерии
42 - Общо
0 - По общ ред
0 - със СОП
5 - Всички по соц.критерии
5 - Общо

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив