Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив
Уведомяваме родителите на родените през 2017 и 2018 г. деца, че съгласно нормативните изисквания предучилищното образование на децата им през учебната 2023/2024 г. в групи за 5- и 6-годишни деца е задължително. Неизпълнението на разпоредбата подлежи на санкция.
Община Пловдив, освен групи в детските градини, предлага групи в общинските училища на града.
Записването в групите в училищата не е обвързано със Системата за прием в детските заведения, а се извършва на място в учебните заведения.
 • Район "Централен"

  Училище Адрес Уеб сайт Свободни места 5-годишни Свободни места 6-годишни
  ОУ "Гео Милев" Централен, УЛ.ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ 1 http://ougeomilev.eu/
  ОУ "Д-р П.Берон" Централен, УЛ.ГЕН.ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ 46 petarberon.com
  ОУ "Кочо Честеменски" Централен, УЛ.СЕВАСТОПОЛ 28 http://chestemenski.com/
 • Район "Северен"

  Училище Адрес Уеб сайт Свободни места 5-годишни Свободни места 6-годишни
  НУ "Хр.Ботев" Северен, УЛ.ЗАЙЧАР 7 http://www.nu-hrbotev.org/
  ОбУ "Й.Йовков" Северен, БУЛ.ДУНАВ 80 https://www.jovkovplovdiv.com/ 3 3
  ОУ "П.Волов" Северен, УЛ.ДИЛЯНКА 29 http://www.daskalo.com/pdndiotvolov/ 14 10
  СУ "Хр.Г.Данов" Северен, УЛ.АЛЕН МАК 1 http://www.soudanov.org/
 • Район "Източен"

  Училище Адрес Уеб сайт Свободни места 5-годишни Свободни места 6-годишни
  НУ "Кирил Нектариев" Източен, УЛ.ПРАВДА 17 http://www.knektariev.com/ 4 3
  ОбУ "П.Славейков" Източен, УЛ.БАТАК 57
  ОУ "В.Левски" Източен, УЛ.РАЛИЦА 2 http://vasil-levski.net/
  ОУ "Д.Дебелянов" Източен, УЛ.ЛАНДОС 34 1 12
  СУ "Н.Геров" Източен, УЛ.КЕМЕРА 27 http://naidengerov-pd.org/ 6
 • Район "Южен"

  Училище Адрес Уеб сайт Свободни места 5-годишни Свободни места 6-годишни
  СУ "Бр.Миладинови" Южен, УЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 14 http://miladinovi.eu/ 5
  СУ "К.Величков" Южен, УЛ.БУГАРИЕВО 28 http://soukv.com/