Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Проверка на ЕГН
  • Проверка на ЕГН
ЕГН / ЛНЧ: *