Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив

Класиране 12 Март за учебна година 2023/2024 Общ брой свободни места по възрастови групи

Яслена
16
I-ва
7
II-ра
6
III-та
14
IV-та
3
Срок за обявяване на свободни места: 05.03.2024 г.
За класиране 2023/2024 - 9 Април срокът за обявяване на свободните места е 01.04.2024 г.
 • ДЯ "Детски смях" Район "Централен" / Детски ясли

  Яслена група

  Свободни места
  4
  По общ ред
  0
  Със СОП
  1
  Всички по соц. критерии
  5
  Общо
 • ДЯ "Палечка" Район "Северен" / Детски ясли

  Яслена група

  Свободни места
  3
  По общ ред
  0
  Със СОП
  2
  Всички по соц. критерии
  5
  Общо
 • ДЯ "Послушко" Район "Източен" / Детски ясли

  Яслена група

  Свободни места
  5
  По общ ред
  0
  Със СОП
  1
  Всички по соц. критерии
  6
  Общо
 • ДГ "Люляк" Район "Централен" / Детски градини

  I-ва група

  Свободни места
  2
  По общ ред
  1
  Със СОП
  2
  Всички по соц. критерии
  4
  Общо
 • ДГ "Люляк" с втори адрес ул. "Иван Вазов" №16 Район "Централен" / Детски градини

  III-та група

  Свободни места
  1
  По общ ред
  0
  Със СОП
  0
  Всички по соц. критерии
  1
  Общо
 • ДГ "Люляк" с трети адрес ул. "Теодосий Търновски" №7 Район "Централен" / Детски градини

  II-ра група

  Свободни места
  1
  По общ ред
  0
  Със СОП
  0
  Всички по соц. критерии
  1
  Общо