Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив

Класиране 3 Октомври за учебна година 2023/2024 Общ брой свободни места по възрастови групи

Яслена
103
I-ва
31
II-ра
9
III-та
32
IV-та
29
Срок за обявяване на свободни места: 25.09.2023 г.
За класиране 2023/2024 - 19 Октомври срокът за обявяване на свободните места е 10.10.2023 г.
 • ДЯ "Детски смях" Район "Централен" / Детски ясли

  Яслена група

  Свободни места
  10
  По общ ред
  0
  Със СОП
  2
  Всички по соц. критерии
  12
  Общо
 • ДЯ "Мечо пух" Район "Северен" / Детски ясли

  Яслена група

  Свободни места
  10
  По общ ред
  0
  Със СОП
  0
  Всички по соц. критерии
  10
  Общо
 • ДЯ "Палечка" Район "Северен" / Детски ясли

  Яслена група

  Свободни места
  11
  По общ ред
  0
  Със СОП
  0
  Всички по соц. критерии
  11
  Общо
 • ДЯ "Послушко" Район "Източен" / Детски ясли

  Яслена група

  Свободни места
  10
  По общ ред
  0
  Със СОП
  1
  Всички по соц. критерии
  11
  Общо
 • ДЯ "Климентина" Район "Южен" / Детски ясли

  Яслена група

  Свободни места
  8
  По общ ред
  0
  Със СОП
  0
  Всички по соц. критерии
  8
  Общо
 • ДЯ "Патиланци" Район "Южен" / Детски ясли

  Яслена група

  Свободни места
  44
  По общ ред
  0
  Със СОП
  6
  Всички по соц. критерии
  50
  Общо