Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив

Класиране 23 Август за учебна година 2022/2023 Общ брой свободни места по възрастови групи

Яслена
259
I-ва
147
II-ра
38
III-та
65
IV-та
52
Срок за обявяване на свободни места: 11.08.2022 г.
За класиране 2022/2023 - 13 Септември срокът за обявяване на свободните места е 01.09.2022 г.
 • ДЯ "Детски смях" Район "Централен" / Детски ясли

  Яслена група

  Свободни места
  22
  По общ ред
  0
  Със СОП
  3
  Всички по соц. критерии
  25
  Общо
 • ДЯ "Приказен свят" Район "Централен" / Детски ясли

  Яслена група

  Свободни места
  15
  По общ ред
  0
  Със СОП
  5
  Всички по соц. критерии
  20
  Общо
 • ДЯ "Дребосъчета" Район "Северен" / Детски ясли

  Яслена група

  Свободни места
  15
  По общ ред
  0
  Със СОП
  2
  Всички по соц. критерии
  17
  Общо
 • ДЯ "Мечо пух" Район "Северен" / Детски ясли

  Яслена група

  Свободни места
  20
  По общ ред
  0
  Със СОП
  0
  Всички по соц. критерии
  20
  Общо
 • ДЯ "Веселушка" Район "Източен" / Детски ясли

  Яслена група

  Свободни места
  54
  По общ ред
  0
  Със СОП
  6
  Всички по соц. критерии
  60
  Общо
 • ДЯ "Послушко" Район "Източен" / Детски ясли

  Яслена група

  Свободни места
  20
  По общ ред
  0
  Със СОП
  1
  Всички по соц. критерии
  21
  Общо