Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив

Класиране 11 Април за учебна година 2022/2023 Общ брой свободни места по възрастови групи

Яслена
6
I-ва
6
II-ра
15
III-та
21
IV-та
3
Срок за обявяване на свободни места: 03.04.2023 г.
За класиране 2023/2024 - 11 Май срокът за обявяване на свободните места е 12.04.2023 г.
 • ДЯ "Палечка" Район "Северен" / Детски ясли

  Яслена група

  Свободни места
  4
  По общ ред
  0
  Със СОП
  2
  Всички по соц. критерии
  6
  Общо
 • ДГ "Биляна" Район "Източен" / Детски градини

  I-ва група

  Свободни места
  1
  По общ ред
  1
  Със СОП
  2
  Всички по соц. критерии
  3
  Общо

  II-ра група

  Свободни места
  1
  По общ ред
  1
  Със СОП
  2
  Всички по соц. критерии
  3
  Общо

  III-та група

  Свободни места
  3
  По общ ред
  1
  Със СОП
  2
  Всички по соц. критерии
  5
  Общо
 • ДГ "Лилия" Район "Източен" / Детски градини

  I-ва група

  Свободни места
  3
  По общ ред
  0
  Със СОП
  0
  Всички по соц. критерии
  3
  Общо

  II-ра група

  Свободни места
  6
  По общ ред
  3
  Със СОП
  6
  Всички по соц. критерии
  12
  Общо