Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив

Запознайте се с точките за класиране от следната таблица с критериите, които можете да ползвате.
В информацията ще намерите и начина на удостоверяване на ползваните точки.
Важно е обстоятелството, че всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им
за всяко от класиранията.
С конкретните дати можете да се запознаете от Графика на дейностите, който е публикуван в раздела с Нормативни документи.


Изтеглете в PDF формат

Приложение_2_2022