Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив

montesori montesori1 montesori2

Община Пловдив стартира проекта Монтесори през учебната 2016 – 2017 г.

Осем са общинските детски градини, които също работят по алтернативната система. Това са „Майчина грижа“, „Мирослава“, „Велимира“, „Мир“, „Буратино“, „Марица“, „Малина“ и „Малкият принц“.

Методът се прилага успешно в четири училища в Пловдив, сред които СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Екзарх Антим I“, СУ „Св. Седмочисленици“ и СУ „Константин Величков“.

В Община Пловдив Монтесори педагогиката се прилага и в детска ясла „100 усмивки“, а към общността предстои присъединяването и на ДЯ „Палечка“.

Методът започва да се развива в първия Дом на децата (Casa dei bambini) в Рим през 1907 г. Въведен е от световноизвестната днес италианска лекарка и педагожка Мария Монтесори. Основните принципи на Монтесори са самостоятелността и личният избор на детето, не се позволява то да бъде принудено да върши нещо против волята му. Уважава се личното пространство на детето, а проблемите се разрешават с разговори. В Монтесори групите и паралелките се говори тихо и спокойно. За правилното възпитание на децата по метода са формулирани редица базови правила, които се спазват и с помощта на тях децата се учат на по-голяма самостоятелност и същевременно – дисциплина. Чрез Монтесори педагогиката децата развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми, критическо мислене и умения за оптимално разпределение на времето.

Монтесори обучението е алтернатива на традиционните образователни практики и отговор на потребностите на динамичната среда на живот. То е широко прилагано в цял свят /98 страни/. Най- убедително са залегнали идеите му в Скандинавските държави, Австралия, Африка, Индия, Китай, САЩ, Канада. Днес по света има над 20 000 Монтесори училища. Детските градини Монтесори в света са също няколко хиляди.