Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив

компенсиране

Указания за прилагане на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места в община Пловдив
 
I. За изпълнение на чл.3, ал.1, т.1 от условията за компенсиране е необходимо родителите да са участвали в класиранията за прием в детска градина, чрез електронната система dz-priem.plovdiv.bg или да са подали заявление за записване в подготвителна група в училище за съответната учебна година (за 2021/2022 учебна година) при съобразяване на следните обстоятелства:
 
1. Кандидатстващите деца следва да са участвали в класиранията за обявените свободни места за съответстващата им възрастова група.
 
2. Подадените заявления за участие в класиране за прием е необходимо да са за детските градини, както следва:
 
-  за детската градина, в чийто район е настоящият адрес на детето (вижте информацията за прилежащите райони на детските градини по-долу);
 
-  за детските градини с район, който граничи на района на детската градина по настоящ адрес на детето (за съседните детски градини);
 
-  за всички адреси на детските градини, ако имат повече от един адрес, а районът на всички е един и същ (информация за детски градини с повече от един адрес, които имат един общ прилежащ район)
 
3. Проверката за кандидатстването и некласирането (неприемането) на децата става по служебен път – родителите не е необходимо да го удостоверяват с документи.
 
II. За изпълнение на чл.3, ал.1, т.3 „общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район;“:
 
1. За детските градини родителите е необходимо да проследяват всички обявени свободни места в  електронната система за прием за тяхната възрастова група в детската градина, в прилежащия район на която е настоящият адрес на детето и в другите адреси на детската градина (ако имат общ прилежащ район), както и обявените места в съседните детски градини. Това е начинът за уведомяване на родителите за наличие на равностойни места и те следва да участват в класирането за прием за тези места.
 
2. За групите за предучилищно образование за 5- и 6-годишни деца в общинските училища в Пловдив родителите следва да проследяват информацията, където се публикуват свободните места. Записването за групи за 5- и 6-годишни деца в училищата  не е обвързано със Системата за прием в детските заведения, а се извършва на място в учебните заведения. Част от групите са на целодневна организация и са равностойни на целодневните групи в детските градини.
 
III. За изпълнение на чл.3, ал.1, т.4 „за съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище“ обърнете внимание на следните уточнения:
 
1. Записването в самостоятелна организация на предучилищното образование е съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО (Закон за предучилищно и училищно образование и чл. 18 от Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование, която определя държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Информация за Регионалното управление на образованието – Пловдив, можете да намерите от следната интернет страница - https://www.ruobg.com/
 
2. Съгласно чл.40, ал.2 от ЗПУО „Частните детски градини и училища осъществяват дейността си след вписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование при условията и по реда на този закон“. Можете да направите проверка в регистъра за действащите частни институции от интернет страницата на Министерството на образованието и науката/ Регистри. Извадка за частните детски градини и училища можете да получите при избор „частно“ на полето „Вид институция, съгласно чл.35-36 от ЗПУО:“


Заявление за кандидатстване

Прилежащи райони на детските градини:

 1. Приложение №1 – Райони на ДГ „Славей“, ДГ „Дъга“, ДГ „Захарно петле“;
 2. Приложение №2 – Райони на ДГ „Космонавт“, ДГ „Бреза“, ДГ „Весела“, ДГ „Марица“;
 3. Приложение №3 – Райони на ДГ „Буратино“, ДГ „Зора“, ДГ „Зора“ с втори адрес ул. „Паганини“ №1 (ДГ „Зора“ – втори адрес), ДГ „Мирослава“,  ДГ  „Незабравка“,  ДГ „Чучулига“;
 4. Приложение №4 – Райони на ДГ „Каменица“, ДГ „Люляк“, ДГ „Майчина грижа“, ДГ „Малкият  принц“,  ДГ „Перуника“, ДГ „Снежанка“;
 5. Приложение №5 – Район на ДГ „Радост“;
 6. Приложение №6 – Райони на ДГ „Детелина“, ДГ „Чайка“;
 7. Приложение №7 – Райони на ДГ „Щастливо детство“, ДГ „Биляна“, ДГ „Лилия“, ДГ „Маргаритка“, ДГ „Наталия“, ДГ „Родина“;
 8. Приложение №8 – Райони на ДГ „Десислава“, ДГ „Еделвайс“, ДГ „Кремена“, ДГ „Кремена“ с втори адрес ЖР „Тракия“, блок №11, вход А, Б, В, Г (ДГ „Кремена“-втори адрес), ДГ „Таня Савичева“;
 9. Приложение №9 – Райони на ДГ „Велимира“, ДГ „Слънце“, ДГ „Чeрвената шапчица“;
 10. Приложение №10 – Район на ДГ „Д-р Едгар Бороу“;
 11. Приложение №11 – Райони на ДГ „Албена“, ДГ „Малина“, ДГ  „Мая“, ДГ „Осми март“, ДГ „Осми март“ с втори адрес бул. „Н. Вапцаров“ №80  (ДГ „Осми март“-втори адрес);
 12. Приложение №12 – Райони на ДГ „Валентина“, ДГ „Вяра“, ДГ „Здравец“, ДГ „Зорница“, ДГ „Светлина“, ДГ „Светлина“ с втори адрес ул. „Славееви гори“ №41 (ДГ „Светлина“-втори адрес);
 13. Приложение №13 – Район на ДГ „Ралица“;
 14. Приложение №14 – Райони на ДГ „Боряна“, ДГ „Елица“, ДГ „Росица“, ДГ „Светла“;
 15. Приложение №15 – Райони на ДГ „Дружба“, ДГ „Мир“, ДГ „Рая“.