Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив
Адрес
Източен, УЛ.ВРАТЦАТА 24
Местоположение
Виж на картата
Възрастови групи
Яслена група
Директор
Пенка Кашева
Телефон
032/682-384

Меню

За преглед на дневно меню изберете дата от календара.