Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив
ДЯ  "Вълшебно детство"
Адрес
Централен, БУЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ 120А
Местоположение
Виж на картата
Възрастови групи
Яслена група
Директор
ВЕНИСЛАВА МЯШКОВА
Телефон
032/642-812 ; 0879162724

Меню

За преглед на дневно меню изберете дата от календара.