Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив

Класиране 20 Октомври за учебна година 2022/2023 Общ брой свободни места по възрастови групи

Яслена
0
I-ва
0
II-ра
0
III-та
0
IV-та
0
Срок за обявяване на свободни места: 11.10.2022 г.
За класиране 2022/2023 - 8 Ноември срокът за обявяване на свободните места е 31.10.2022 г.
 • ДЯ "Климентина" Район "Южен" / Детски ясли

  Яслена група

  Свободни места
  2
  По общ ред
  0
  Със СОП
  0
  Всички по соц. критерии
  2
  Общо