Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив

Класиране 4 Юни за учебна година 2024/2025 Общ брой свободни места по възрастови групи

Яслена
163
I-ва
575
II-ра
145
III-та
60
IV-та
67
Срок за обявяване на свободни места: 28.05.2024 г.
За класиране 2024/2025 - 20 Юни срокът за обявяване на свободните места е 14.06.2024 г.