Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив
ДГ "Малина" с втори адрес ул. "Бугариево" №30
Брой свободни места
6
Адрес
Южен, УЛ.БУГАРИЕВО 30
Местоположение
Виж на картата
Възрастови групи
I-ва група, II-ра група, III-та група, IV-та група
Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група
Директор
Дочка Попова
Телефон
032/692-903

Актуална информация

Допълнителни дейности

Меню

За преглед на дневно меню изберете дата от календара.