Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив
Адрес
Южен, УЛ.ГЕОРГИ КОНДОЛОВ 43Б
Местоположение
Виж на картата
Възрастови групи
Яслена група
Директор
Емилия Герасимова
Телефон
032/692-952

Меню

За преглед на дневно меню изберете дата от календара.