Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив
Брой свободни места
25
Адрес
Западен, УЛ.ЛЕРИН 18
Местоположение
Виж на картата
Възрастови групи
Яслена група
Директор
г-жа Терзиева
Телефон
032/643-658

Актуална информация

Допълнителни дейности

Меню

За преглед на дневно меню изберете дата от календара.