Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив
ДЯ "Детски смях"
Брой свободни места
25
Адрес
Централен, УЛ.ВЕСЕЛА 30
Местоположение
Виж на картата
Възрастови групи
Яслена група
Директор
Калинка Иванова
Телефон
032/632-466; моб.0879 162 721
Email
d.smyah@plovdiv.bg

Меню

За преглед на дневно меню изберете дата от календара.