Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив
ДЯ "Детска ясла на мечтите"
Адрес
Централен, УЛ.БОГОМИЛ 6Б
Местоположение
Виж на картата
Възрастови групи
Яслена група
Директор
Г-жа Силвия Митрова
Телефон
032/632-968 ; 0879/ 162 -722

Меню

За преглед на дневно меню изберете дата от календара.