Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив
Адрес
Северен, УЛ.ПОБЕДА 2
Местоположение
Виж на картата
Възрастови групи
Яслена група
Директор
Елена Събова Попова
Телефон
032/952-927; GSM 0894632012

Меню

За преглед на дневно меню изберете дата от календара.