Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив
Брой свободни места
11
Адрес
Източен, УЛ.ВРАТЦАТА 4
Местоположение
Виж на картата
Възрастови групи
Яслена група, I-ва група, II-ра група, III-та група, IV-та група
Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група
Директор
Евгения Попиванова
Телефон
032/682-577

Актуална информация

Меню

За преглед на дневно меню изберете дата от календара.