Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив
ДГ "Незабравка"
Брой свободни места
10
Адрес
Централен, УЛ.ЮРИЙ ВЕНЕЛИН 2 а
Местоположение
Виж на картата
Възрастови групи
I-ва група, II-ра група, III-та група, IV-та група
Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група
Директор
Мария Димитрова Кьосева
Телефон
032/633-049

Актуална информация

Допълнителни дейности

Меню

За преглед на дневно меню изберете дата от календара.