Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив
Брой свободни места
23
Адрес
Централен, УЛ.ЛЪДЖЕНЕ 13
Местоположение
Виж на картата
Възрастови групи
I-ва група, II-ра група, III-та група, IV-та група
Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група
Директор
Илиана Христова
Телефон
0884202462

Меню

За преглед на дневно меню изберете дата от календара.