Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив
Брой свободни места
11
Адрес
Южен, УЛ.КИЧЕВО 48
Възрастови групи
I-ва група, II-ра група
Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група
Директор
Виолета Димова
Телефон
032/692-905

Допълнителни дейности

Меню

За преглед на дневно меню изберете дата от календара.