Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив
16.01.2024 14:13

​Ясни са резултатите от първото за 2024 г. класиране за прием в детските заведения

​Ясни са резултатите от първото за 2024 г. класиране за прием в детските заведения
     623 деца взеха участие в проведеното на 16.01.2024 г. текущо класиране за прием в детските градини и яслите в Пловдив. От тях най-много са децата на яслена възраст – 457. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 96 деца, за втора – 30, за трета – 28 и за четвърта възрастова група - 12 деца.

    За класирането бяха обявени общо 145 свободни места, като 21 от тях за децата в яслена възраст, 39 – за първа възрастова група, 25 – за втора възрастова група, 31 – за трета група и 29 места за четвърта възрастова група.

     Класирани бяха общо 56 от кандидатстващите – 21 деца за детските ясли, 17 за първа възрастова група, 7 за втора възрастова група, 8 за трета група и 3 за четвърта възрастова група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и детските ясли в определения от Графика на дейностите срок – 30.01.2024 година.

     Следващото текущо класиране е на 13.02.2024 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 31.01.2024 г. вкл. Препоръката към родителите е да се съобразяват с обявените свободни места при подаване на заявления за кандидатстване, за да увеличат шанса си за прием. Към секцията със свободните места по възрастови групи във всяка детска градина и детска ясла с обявени свободни места има текуща информация за броя на подалите заявления за участие в съответното класиране. По тази информация (за броя на подадените заявления по брой точки и номер на желание) родителите могат да направят преценка за участващите в класирането.

     В срок до 10 април 2024 г. ще бъдат обявени свободните места за първото основно класиране за прием (за класирането на 14 май 2024 г.) на родените през 2021 г. деца – за новите първи възрастови групи за учебната 2024/2025 година. След тази дата ще стартира подаването на заявления за кандидатстване за него. Важно е уточнението за всички родители, кандидатстващи за прием на децата им, че данните в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията.