Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив
12.09.2023 13:46

Ясни са резултатите от класирането за прием на децата в детските градини и ясли

Ясни са резултатите от класирането за прием на децата в детските градини и ясли
   В проведеното на 12 септември 2023 г. текущо класиране за прием в детските градини и детските ясли взеха участие 823 деца.  От тях най-много са децата на яслена възраст – 571. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 107 деца, за втора – 50, за трета група – 56 деца и 39 деца кандидатстваха за четвърта група.
   За класирането бяха обявени общо 476 свободни места, като 162 от тях за децата в яслена възраст, 95 – за първа възрастова група, 68 – за втора възрастова група, 86 – за трета група и 65 места за четвърта възрастова група.
   Класирани бяха общо 259 от кандидатстващите –138 деца за детските ясли, 38 за първа възрастова група, 26 за втора възрастова група, 32 за трета група и 25 за четвърта група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 21.09.2023 година.
   Следващото класиране е на 3 октомври 2023 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 25 септември включително. Повече информация може да бъде намерена на страницата на системата за прием на адрес dz-priem.plovdiv.bg.