Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив
20.01.2022 13:55

ЯСНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВОТО ЗА 2022 Г. КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ЯСНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВОТО ЗА 2022 Г. КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

     
     617 деца взеха участие в проведеното на 20.01.2022 г. текущо класиране за прием в детските градини и яслите в Пловдив. От тях най-много са децата на яслена възраст – 407. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 86 деца, за втора – 84, за трета – 34 и за четвърта възрастова група – за 6 деца.

     За класирането бяха обявени общо 217 свободни места, като 62 от тях за децата в яслена възраст, 53 – за първа възрастова група, 47 – за втора възрастова група, 20 – за трета група и 35 места за четвърта възрастова група.

Класирани бяха общо 108 от кандидатстващите – 57 деца за детските ясли, 16 за първа възрастова група, 20 за втора възрастова група, 11 за трета група и 4 за четвърта възрастова група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и детските ясли в определения от Графика на дейностите срок – 01.02.2022 година.

     Следващото текущо класиране е на 15.02.2022 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 02.02.2022 г. вкл. Препоръката към родителите е да се съобразяват с обявените свободни места при подаване на заявления за кандидатстване, за да увеличат шанса си за прием. Към секцията със свободните места по възрастови групи във всяка детска градина и детска ясла с обявени свободни места има текуща информация за броя на подалите заявления за участие в съответното класиране. По тази информация (за броя на подадените заявления по брой точки и номер на желание) родителите могат да направят преценка за участващите в класирането.

     В срок до 21 март 2022 г. ще бъдат обявени свободните места за първото основно класиране за прием (за класирането на 12 май 2022 г.) на родените през 2019 г. деца – за новите първи възрастови групи за учебната 2022/2023 година. След тази дата ще стартира подаването на заявления за кандидатстване за него. Важно е уточнението за всички родители, кандидатстващи за прием на децата им, че данните в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията.