Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски
заведения на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДЯ "Приказка"
Адрес: Тракия, УЛ.МАЕСТРО Г.АТАНАСОВ 8
Директор: Любка Генчева
Телефон: 032/307-190
Възрастови групи: Яслена група
ДЯ "Приказка"

Детска ясла „Приказка” е новоизградено през 2013 година детско заведение за 8 групи за отглеждането, възпитанието и обучението на деца от тримесечна до тригодишна възраст.
Детската ясла се намира в район „Тракия”, Община Пловдив на с адрес улица „Маестро Георги Атанасов” № 8 и представлява сграда на един и два етажа, предназначена за осем яслени групи с обща застроена площ 1580,00 кв. м. с оформени 8 детски площадки за игра на открито на обща площ 700,00 кв.м. Към яслата е обособена и детска кухня, която ще осигурява изхранването на децата от детското заведение, както и тези, които ползват услугите на млечните кухни.

11/09/2014 14:32
Добавяне на свободни места в ДЯ "Дара"
03/07/2014 10:10
Разкриване на нови целодневни подготвителни групи в училищата за 2014/2015 учебна година
11/06/2014 08:50
Обявени са места за нови групи във филиала на ЦДГ "Биляна" и филиала на ЦДГ "Червената шапчица"