Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДЯ "Детски смях"
Адрес: Централен, УЛ.ВЕСЕЛА 30
Местоположение: Виж на картата
Директор: Калинка Иванова
Телефон: 032/632-466; моб.0879 162 721
Email: d.smyah@plovdiv.bg
Възрастови групи: Яслена група
ДЯ "Детски смях"

 
Материална база: Детска ясла № 17 „Детски смях” е общинска детска ясла и е създадена през 1980 год., с утвърдени традиции в отглеждане и възпитание на деца до 3 годишна възраст. Помещава се в масивна двуетажна сграда. Има просторен двор с четири обособени площадки с обезопасени съоръжения за игра, пясъчници, люлки и зелени площи.
 
Дейност: В детското заведение функционират 4 смесени яслени групи за деца от 10 месечна до 3 годишна възраст. Към детската ясла функционира и детска кухня, в която се приготвя храна, съобразена с физиологичните норми и особености на здравословното хранене на деца от 10 месечна до тригодишна възраст. Тази услуга се предлага в помощ на родители, които отглеждат децата си в домашна обстановка.
Персонал: Отглеждането и възпитанието на децата се извършва от високо квалифициран професионален екип (медицински сестри, помощен персонал и педагог). Всички се отнасят с голяма любов и майчини грижи към децата. Отговорно и търпеливо формират, изграждат и възпитават развитие на правилен говор, сръчност, музикална и физическа култура, съобразени с възрастта на децата и индивидуалните особености на всяко от тях.
Занимания: Педагогът разработва седмични програми. Те включват: утринна гимнастика (подвижни игри), природен и социален свят, български език – придобиване на умения за правилно построени изречения, стихчета, музикална, физическа и игрова култура, конструктивно – технически и битови дейности. Всички индивидуални, културни и традиционни празници се честват с много танци, веселие и усмивки.
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.25.11.2021 16:05
В проведеното на 25.11.2021 г. текущо класиране за прием в детските заведения на град Пловдив взеха участие 381 деца.