Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 • ДГ "Албена"
Адрес: Южен, УЛ.ГОРНО БРОДИ 44
Местоположение: Виж на картата
Директор: СЛАВКА ПОНЕВА
Телефон: 032/692-905
Email: albena@dg.plovdiv.bg
Уеб сайт: www.dg-albena.com
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група
ДГ "Албена"

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

Сградата е двуетажна. В нея има:
 • закрит басейн
 • физкултурно-музикален салон
 • езиков кабинет
 • модерен кухненски блок
Обектът е проектиран на блоков принцип, като всеки блок представлява самостоятелна сграда с конкретно функционално съдържание. Блоковете са свързани помежду си посредством едноетажни коридори, осигуряващи пряк достъп до отделните трактове. Обектът разполага с просторен и функционален двор, оборудван с детски съоръжения, които имат специална антибактериална и противошокова облицовка. Целият проект е изцяло по европейски стандарт.
Капацитетът на детската градина е 240 деца, разпределени в 8 групи.
Основна цел на много добре подготвените педагози и отговорни служители , работещи в ДГ ”Албена”, е да се даде на децата , посещаващи детската градина , възможност да преживеят едно специално, по-пълноценно детство . Учителите се стремят да допълват домашната среда и по възможност да компенсират нейните недостатъци . Създадени са пълноценни условия за социализация на децата и постигане на високо равнище в подготовката им за училище.Стремежът на всички е да се създаде нагласа у децата за учене през целия  живот.

Актуална информация
Във Връзка с епидемичната обстановка Ви уведомяваме, че дължимите такси  по желание на родителите може  да  се заплащат и  по банков път от първо до десето число на месеца  по сметката на ДГ "Албена".
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ "Албена", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД
IBAN: BG13IORT73753102604200

BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м. .............   2020г.
Задължено лице: Име, презиме, фамилия на детето, групата и точната сума
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Албена": albena@dg.plovdiv.bg

 
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
През учебната 2019/2020 се провеждат допълнителни дейности, които се осъществяват от  фирми, избрани от родителите.

1. Сдружение "ФУТБОЛЕН КЛУБ КРОНОС 2016"
 • Английски език
 • Футбол
2. "Данивер"
 •    Плуване
 •    Модерен балет
 •    Народни танци
 •    Бойни изкуства

 
 
   
 
 
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина