Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Ралица"
Адрес: Южен, УЛ.ЗАХАРИДОВО 71
Местоположение: Виж на картата
Директор: Мариана Радичева
Телефон: 032/ 691-335 032/ 691-336
Email: ralica_1964@abv.bg
Уеб сайт: https://dgralica-plovdiv.com/
Възрастови групи: Яслена група, I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група
ДГ "Ралица"

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

Към детската градина  функционира група ясли. Уютна и комфортна база с просторни занимални и голям озеленен двор, подходящ за игра и занимания на открито. Възпитателно-образователния процес провеждан в детското заведени съчетава образователните ни традиции с ефективни съвременни методи на обучение в съответствие с възрастовите и индивидуални особености на всяко дете.
покажи пълния текст

Предстоящи събития

 
покажи пълния текст

Актуална информация

Уважаеми родители,
Месечните такси за  посещение на детска градина могат да бъдат заплащани по банков път до 10-то число на месеца.
Дължимата сума получавате  на имейл адреса,  с който сте регистрирани в системата за електронно класиране.
Банкова сметката на ДГ "Ралица":
"Инвестбанк" АД,
IBAN: BG94IORT73753102604100
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: Такса за м...........202.. г.
Задължено лица: Трите имана на детето, група
Наредител: Трите имена на родителя

За допълнителна информация използвайте тел. 032 691 336 или електронната поща на Завеждащия административна служба - ralica_zas@abv.bg. 

покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина