Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Марица"
Адрес: Северен, УЛ.ПОЛКОВНИК БОНЕВ 27
Местоположение: Виж на картата
Директор: Надежда Дервенска
Телефон: 032/951 888
Email: marica@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група
ДГ "Марица"

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

ДГ „МАРИЦА” е открита през месец октомври 1964 год. под името ЦДГ„Москва”.
През годините е била център на районната школа по роден език и уроци за показ. Учителският екип е награждаван ежегодно с грамоти за много добри резултати в учебно-възпитателната работа
През 1989 год. Държавният съвет на НР България награждава ДГ „Марица” с орден „КИРИЛ и МЕТОДИЙ” във връзка с 25 годишния и юбилей.
От 1990 г. носи името ЦДГ”Марица”.От 2012 г. се открива филиал към ДГ”Марица” .
ДГ „Марица” е работила по следните проекти:
•          През 2006 год. УН спечелва проект на тема „ЧУДЕСАТА НА ВОДАТА, ДЕЦАТА И ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА ПРИРОДАТА” по кампанията „За чиста околна среда” към Министерството на околната среда и водите на стойност 2000 лв., чрез който се възстаноява открит детски басейн за игри и опити с вода.
•            През 2009 год. ДГ „Марица” е част от проект
„РАЗВИТИЕ НА КРЕАТИВНОСТТА, ТВОРЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА ОТ ПУВ , ПОСРЕДСТВОМ РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО”
с партньорството на Община Пловдив, Европейското икономическо пространство /ЕИП/ и ПУ „П. Хилендарски
  ДГ»Марица» предлага допълнителни форми за дейности с децата – английски език,модерни танци,народни танци,арт ателие,футбол.
От септември 2010 към детската градина със съдействието на родителите, детска  
академия „Данивер” и Български футболен съюз е създаден футболен отбор,който се класира на 4 място на Градския турнир по футбол за деца до 7 години. Отборът получава и множество индивидуални награди – за най-добър защитник, най-добър нападател, най – ползотворен играч и др
        
  БЪДЕЩИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ:
     
•      Участие във фонд «Козлудуй» -2013 год. –  спечелен проект
•      Ориентиране на предучилищното образование към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на практически умения и развитие на личността.
•      Изграждане на качествена система за вътрешно оценяване.
•      Повишаване авторитета и социалния статус на учителя.
•      Реализиране на мини проекти.
•      Изработване на портфолия по различни теми.
•      Сътрудничество с родители и обществени организации.
 
ДГ „МАРИЦА”
 
Гр. Пловдив, 4003
Ул. „Полковник Бонев” №27
Телефон: 032 95 18 88
e mail:marica@dg.plovdiv.bg
покажи пълния текст

Актуална информация
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, че можете да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков превод,онлайн банкиране,пощенска станция,EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ"Марица"-гр.Пловдив
Банка:Инвестбанк АД,клон Пловдив
IBAN: BG62IORT73753102603900
BIC:IORTBGSF

Основание за плащане: такса за м. ..............,2020г.
Задължено лице:Име,Презиме,Фамилия на детето
Наредител:Име Презиме,фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ"Марица"
marica@dg.plovdiv.bg
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина