Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Славей"
Адрес: Северен, УЛ.ПОЛК.САВА МУТКУРОВ 40
Местоположение: Виж на картата
Директор: Любка Биволарска
Телефон: 032/951-142
Email: slavey@dg.plovdiv.bg
Уеб сайт: http://dgslavey.wixsite.com/dgslavey
Възрастови групи: Яслена група, I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група
ДГ "Славей"

Има условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

    УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща. 
Сметка на ДГ "Славей", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN: BG79IORT73753102603400
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м.............., 20....г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Славей: slavey@dg.plovdiv.bg    

  ДГ „Славей” се намира в гр. Пловдив - ул. „Полк. Сава Муткуров” № 40,  район „Северен” град Пловдив. Построена е през 1968 год. Функционират шест групи детска градина и една яслена група. В детското заведение се  отглеждат, възпитават и обучават над 200 деца.
             Четириетажната масивна сграда е с просторни, добре обзаведени занимални, отговарящи на съвременните здравно-хигиенни и естетически изисквания. Предметната среда е оптимално оганизирана и отговая  на критериите за функционалност, динамичност, адекватност и привлекателност. Детското заведение се отоплява с ТЕЦ.
              ДГ „Славей” разполага с физкултурен салон, който се използва рационално за физкултурна дейност, утринна гимнастика, спортни занимания, игри, развлечения, концерти и тържества за децата. В залата успешно се провеждат и дейности по английски език, модерни танци, бойни изкуства, народни танци и футбол.     
              В детско заведение работят високо квалифицирани учители и медицински сестри, които проявяват непрекъснат стремеж към самоусъвършенстване и търсят нови форми за повишаване качеството на въпитателната работа с децата, като всекидневно ги даряват с грижи, обич и топлина.
              Режимните моменти  в детската градина осигуряват съдържателен живот на децата, емоционална удовлеттвореност, благополучие и укрепват здравето им. Налице са добри условия за възпитаване на екологична култура на децата, като се акцентира на практическите ситуации, беседи, наблюдения и експерименти. Създава  се положително отношение към природата и нейното опазване.
               Детската градина активно участва във всички мероприятия и конкурси за деца от предучилищната възраст, организирани на общинско и районно ниво, където се откриват  „малките таланти”. Свидетелство за това са многобройните престижни грамоти, награди и отличия, получени от децата, педагозите и ръководството в детското заведение.
              Дворът на детското заведение е озеленен, с обособени площадки, оборудвани с пясъчници, катерушки за игри и престой на открито, където те играят свободно, бързо се социализират и с желание посещават детската градина.
              В ДГ „Славей” е създадена хармонична връзка с родителите, Училищното настоятелство и Обществения съвет. Предоставя се отлична възможност на децата да се радват и да преживяват щастливо и неповторимо всеки миг от детството си! 
покажи пълния текст

Предстоящи събития
     
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина