Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Росица"
Адрес: Западен, УЛ.ЯВОР 29
Местоположение: Виж на картата
Директор: Боряна Калайджиева
Телефон: 032/642-684
Email: rositsa@dg.plovdiv.bg
Уеб сайт: dg-rosica.eu
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

Детската градина е открита през 1972г. Посещава се от 165 деца, разделени в шест детски групи на възрастов принцип. От 1997г. педагогическия екип работи по международна програма "Стъпка по стъпка".
покажи пълния текст

Актуална информация
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ ЩЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2020 Г. НА СМЕТКАТА НА ДГ "РОСИЦА"

BG15IORT73753102603000
BIC: IORTBGSF
ТБ ИНВЕСТБАНК АД

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! 
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности

 
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина