Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Детски заведения / Детски градини / ДГ "Дружба" с втори адрес ул. "Пепелаша" №8
  • ДГ "Дружба" с втори адрес ул. "Пепелаша" №8
Адрес: Западен, УЛ.ПЕПЕЛАША 8
Местоположение: Виж на картата
Директор: Силвия Атанасова
Телефон: 0884 202499, 0876474859
Email: cdg_drujba@abv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група
ДГ "Дружба" с втори адрес ул. "Пепелаша" №8

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

ДГ „Дружба”  е детско заведение с две типови, четири групни сгради, отстоящи една от друга на разстояние – 1км. Във всяка сграда има І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та и ІV-та възрастови групи.
Занималните на двете сгради са слънчеви и просторни, съвремено обзаведени, съобразно възрастовите особености на децата.
Двете сгради са санирани, с локално парно.
Дворовете на двете сгради са просторни, естествено озеленени, с дългогодишна растителност-дървета, които правят престоя на децата приятен в летните месеци.
Кухнята, в която се приготвя храната за децата е в сградата на адрес ул. "Пепелаша" №8, 
Централна сграда се намира на ул. „Атон” №1
втората сграда се намира на ул. „Пепелаша” №8 /пресечка на ул. "Ген. Колев"
ЦДГ „Дружба” с филиал „Първи юни” е среда за формиране на физическа, емоционална, познавателна и социална култура у децата и партньор на родителите във възпитателния процес.
ДГ на адрес ул. "Пепелаша" №8 е база на ПУ "П. Хилендарски"
 
 
О  Р  Г  А  Н  И  З  А  Ц  И  Я   Н А   В О П
 
 Брой на децата в ДГ: по план- 176        по списък- 214
 Брой на групите:        по план- 8 гр.       по списък-  8 гр.
 
·         1-а, 1-б, 2-а, 2-б,ІІІ-а, ІІІ-б, ІV-а и ІV/-б групи
 Директор:Силвия Атансова
 
Разпределение на персонала по групи:
групи Учители I смяна Учители II смяна Помощник възпитател Чистач/хигиенист
IV-а Кр. Дамянова Г. Маринова   Г.Дюлюмджиева
ІII-б М. Иванова Н. Хаджиева    
I Ст. Рашкова М. Кашилска Н. Димитрова -
I-б Ив. Георгиева Ж. Гюлеметова Р.Кирова -
ІI -а Св. Мирчева Н. Питропова К.Витларова  
ІII-б Р. Стоилова В. Маринова Сн. Михайлова -
ІII-а Ир. Терзиева-Димова Л. Костадинова -  
ІI  Фанка Христозова С. Серафимова Е. Кьорчева  
 
Учител по музика: Ирена Велева
 
покажи пълния текст

Актуална информация

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ "Дружба", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД
IBAN: BG48IORT73753102602600

BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м.............., 20....г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Дружба":
drujba@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!

покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина