Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Дружба"
Адрес: Западен, УЛ.АТОН 1
Местоположение: Виж на картата
Директор: Силвия Атанасова
Телефон: 0884 202499
Email: drujba@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група
ДГ "Дружба"

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

ДГ „Дружба”  е детско заведение с две типови, четири групни сгради, отстоящи една от друга на разстояние – 500 м. Във всяка сграда има І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та и ІV-та възрастови групи.
Занималните на двете сгради са слънчеви и просторни, съвремено обзаведени, съобразно възрастовите особености на децата.
Двете сгради са санирани, с локално парно.
Дворовете на двете сгради са просторни, естествено озеленени, с дългогодишна растителност-дървета, които правят престоя на децата приятен в летните месеци.
Кухнята, в която се приготвя храната за децата е в сградата на адрес ул. "Пепелаша" №8, 
Централна сграда се намира на ул. „Атон” №1
втората сграда се намира на ул. „Пепелаша” №8 /пресечка на ул. "Ген. Колев"
ЦДГ „Дружба” с филиал „Първи юни” е среда за формиране на физическа, емоционална, познавателна и социална култура у дуцата и партньор на родителите във възпитателния процес.

 
 
О  Р  Г  А  Н  И  З  А  Ц  И  Я   Н А   В О П
 
 Брой на децата в ДГ: по план- 176        по списък- 210
 Брой на групите:        по план- 8 гр.       по списък-  8 гр.
 
·         1-а, 1-б, 2-а, 2-б,ІІІ-а, ІІІ-б, ІV-а и ІV/-б групи
 
 Директор: Силвия Атанасова
Разпределение на персонала по групи:
 
групи Учители I смяна Учители II смяна Помощник възпитател Чистач/хигиенист
ІI-а Кр. Дамянова Г. Маринова   Г.Дюлюмджиева
ІI-б М. Иванова Н. Хаджиева   Р.Кирова
IІI Стоянка Рашкова М. Кашилска Н. Димитрова  
IІI Ив. Георгиева Жанета Гюлеметова    
ІV -а Св. Мирчева Н. Питропова    
ІV-б Р. Стоилова В. Маринова Сн. Михайлова  
І -а Ир. Терзиева-Димова Л. Костадинова К.Витларова  
І  С.Ганчева С. Серафимова Е. Кьорчева  
 
Учител по музика: Ирена Велева
 
покажи пълния текст

Актуална информация
http://www.dgdrujba.com/
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив