Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Лилия"
Адрес: Източен, УЛ.ВЪЗХОД 32
Местоположение: Виж на картата
Директор: Севдалина Генчева
Телефон: 032/635-354
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та група, IV-та група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

ЦДГ”Лилия” е открита през 1984 година.
Сградата е типова, специално построена за деца от три до седем годишна възраст, в която функционират шест групи.
Разполагаме с добра материална база за игри и обучение.
Изграден е всеотдаен екип от професионалисти, които се грижат за осигуряване на здравословна, разнообразна среда и форми за възпитание и обучение.
Основнита цел в работата ни е да положим началото на интеграцията и социализацията на децата, за които българския език не е майчин. За да го постигнем, освен предвиденото учебно съдържание сме въвели допълнителни дейности по:
- музика
- танци
- детски куклен театър
- спорт
Имаме самочувствието, че благодарение на труда ни детската градина се утвърждава като средище на промяна на мисленето и отношението на родителите към необходимостта от по-нататъшно развитие на децата чрез обучение.
покажи пълния текст

Актуална информация
УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви ,че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон,онлайн банкиране,пощенска станция,EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.

Сметка на ДГ "Лилия", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN: 
BG17IORT73753102601800
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м.............., 20....г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Лилия": lilia@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.21.10.2021 14:40
490 деца взеха участие в проведеното на 21.10.2021 г. текущо класиране за прием в детските градини и яслите