Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Биляна"
Адрес: Източен, УЛ.ЗЛАТОРОГ 3
Местоположение: Виж на картата
Директор: Виолета Арнаудова
Телефон: 032/682-342
Email: bilyana@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та група, IV-та група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

Санирана централна сграда с ТЕЦ за 6 групи,модерни и озеленени детски площадки,спортна площадка и физкултурен салон.Създадени са условия за обогатяване и разнообразяване на детския живот чрез създадените ателиета по изкуства - театрална трупа,живопис, приложни изкуства.Педагогическият екип работи за възпитанието на децата в родолюбие,усвояване на културни, исторически и социални знания, любов към народното творчество.Богатата и обновена материална база и детски кътове за игра във всяка група допринасят за емоционалното, психологическо и нравствено израстване на децата.
покажи пълния текст

Предстоящи събития
Във връзка с епидемичната обстановка Ви уведомяваме, че таксите ще се заплащат по банков път от
01.04.2020 г. до 10.04.2020 г. по сметка на ДГ"Биляна" :

Банка : ИНВЕСТБАНК
IBAN : BG 82 IORT 7375 3102 6016 00
BIC : IORT BG SF

Основание за плащане: такса за месец..... 2020 г.
Задължено лице: Име и фамилия на детето
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.20.01.2022 13:55
617 деца взеха участие в проведеното на 20.01.2022 г. текущо класиране за прием в детските градини и яслите в Пловдив.