Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Новини / Новина
  • Новина
01.09.2017 09:39
За класирането за прием в детските заведения в Пловдив на 31 август 2017 г. бяха обявени общо 1100 свободни места, като 510 от тях за децата в яслена възраст, 258 – за първа възрастова група, 146 – за втора възрастова група , 72 – за трета подготвителна група и 114 места за четвърта подготвителна група. Общият брой на кандидатстващите е 894 – 696 деца за детските ясли, 98 за първа възрастова група, 40 за втора възрастова група, 41 за трета подготвителна група и 19 за четвърта подготвителна група. Класирани бяха общо 580 от кандидатстващите – 461 деца за детските ясли, 37 за първа възрастова група, 41 за втора възрастова група, 24 за трета подготвителна група и 17 за четвърта подготвителна група. За всички класирани деца следва записване при директорите в определения от Графика на дейностите срок – 08.09.2017 година.
След настоящото класиране на 31 август остават незаети общо 520 места, съответно за групи в детските градини те са 471, а за яслени групи – 49 места. Като цяло има достатъчен брой места за всички желаещи прием в детски градини. Очаква се на следващите класирания да бъдат осигурени допълнително места и за желаещите да посещават детска ясла.
Следващото класиране е на 19 септември 2017 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 11 септември включително. Информация за предвидените класирания до края на 2017 г. е публикувана на страницата на системата за прием в секция НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ/График на дейностите - www.dz-priem.plovdiv.bg

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив
12.06.2018 13:29
актуална информация
17.05.2018 17:02
(на настоящ адрес и липса на задължения)