Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Новини / Новина
  • Новина
26.01.2021 13:43
По новите правила е проведено първото за 2021 класиране за прием на деца в детските градини и детските ясли в Пловдив

      Проведеното на 26.01.2021 г. текущо класиране за прием в детските заведения на град Пловдив е първото по новите правила, приети в края на 2020 година. В него взеха участие 459 деца. От тях най-много са децата на яслена възраст – 342. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 74 деца, за втора – 29, за трета и четвърта подготвителни групи – за 14 деца общо.

      За класирането бяха обявени общо 188 свободни места, като 31 от тях за децата в яслена възраст, 45 – за първа възрастова група, 35 – за втора възрастова група, 40 – за трета подготвителна група и 37 места за четвърта подготвителна група.

      Класирани бяха общо 67 от кандидатстващите – 31 деца за детските ясли, 13 за първа възрастова група, 12 за втора възрастова група, 7 за трета подготвителна група и 4 за четвърта подготвителна група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 12.02.2021 година.

      При записването родителите следва да представят необходимите документи за доказване на ползваните критерии. Подробна информация за начина на доказване има на интернет страницата на електронната система – dz-priem.plovdiv.bg, в раздела с нормативни документи и по-точно в Приложение №2. Не са необходими документи за доказване на критериите, свързани с адресните регистрации на децата – за регистрация по настоящ адрес на територията на град Пловдив, на съответен административен район от града, за еднаквост на настоящия и постоянния адрес, както и за регистрирането на един и същ настоящ адрес на всички деца от семейството. Предстои увеличаване на автоматичните проверки, съгласно предвидената нормативна възможност за осъществяването им при техническа осигуреност.

      За около половината от класираните 67 деца (35 от тях) е ползван от родителите новият критерий за еднаквост на настоящия и постоянния адрес на децата. За по-лесно ориентиране на родителите може да се каже, че постоянният адрес на децата обикновено съвпада с постоянния адрес на майката (в по-редки случаи с този на бащата). Постоянният адрес на родителите е този, който е вписан в документите им за самоличност.

      В срок до 19 март 2021 г. ще бъдат обявени свободните места за първото основно класиране за прием ( за класирането на 13 май 2021 г.) на родените през 2018 г. деца – за новите първи възрастови групи за учебната 2021/2022 година. След тази дата ще стартира подаването на заявления за кандидатстване за него. Важно е уточнението за всички родители, кандидатстващи за прием на децата им, че данните в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията.

      Следващото текущо класиране е на 23.02.2021 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 15.02.2021 г. вкл. Препоръката към родителите е да се съобразяват с обявените свободни места при подаване на заявления за кандидатстване, за да увеличат шанса си за прием.


13.05.2021 17:20
Резултатите от първото класиране за първа група в общинските детски градини