Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Новини / Новина
  • Новина
17.09.2020 13:57
mir_cdg
 

        В проведеното на 17-ти септември 2020 г. текущо класиране за прием в детските градини и ясли в град  Пловдив взеха участие 887 деца.  От тях най-много са децата на яслена възраст – 497. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 190 деца, за втора – 101, за трета подготвителна група – 63 деца и 36 деца кандидатстваха за четвърта подготвителна група. От всички кандидатстващи 76 деца са записани в детско заведение, но родителите желаят преместване.

        За класирането бяха обявени общо 506 свободни места, като 192 от тях за децата в яслена възраст, 117 – за първа възрастова група, 80 – за втора възрастова група, 66 – за трета подготвителна група и 51 места за четвърта подготвителна група.

        Класирани бяха общо 335 от кандидатстващите – 181 деца за детските ясли, 49 за първа възрастова група, 54 за втора възрастова група, 28 за трета подготвителна група и 23 за четвърта подготвителна група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 25.09.2020 година.

        След класирането на 17 септември остават незаети общо 171 места, съответно за яслени групи – 11 места, за първа група – 68, за втора група – 26 и за подготвителните групи съответно 38 за трета и 28 за четвърта.

         Следващото класиране е на 6 октомври 2020 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 28 септември включително. Повече информация родителите могат да намерят на страницата на системата за прием на адрес http://dz-priem.plovdiv.bg


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив