cdg_montesori_thumb

Община Пловдив обяви класирането за прием в детските градини и ясли, което се проведе на 4 юни и в него взеха  участие 1894 деца.

Най-голям дял имат кандидатстващите за яслените групи – 944 деца. Обявените места бяха общо 1126 – 82 за яслените групи, 857 за първа възрастова група, 92 за втора и 95 общо за подготвителните групи (за 5- и 6-годишни деца).

В яслените групи са класирани 82 деца. При кандидатстващи 803 деца за първа възрастова група са класирани 624 деца. Останалите незаети места за първа група са 233, тъй като не съвпадат с предпочитанията на родителите. За втора възрастова група от желаещите прием 68 деца са класирани 30, а за подготвителните групи от участващите в класирането 79 деца са класирани 16.

За класираните деца е важно да бъде спазен срокът 15.06.2020 г. включително, до който родителите трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.

Анализите посочват, че за приема на всички желаещи в първа група ще е необходимо част от децата да кандидатстват за по-отдалечени от местоживеенето им райони.

За увеличаване на шанса за прием е необходимо родителите да се съобразят с обявените свободни места. Те могат да подават заявления и в административните райони, различни от местоживеенето им, ако има удобни за тях детски заведения, в които има повече свободни места. Броят на местата определя шансовете им за прием, а не само броят на събраните точки.

За яслените групи ще бъдат обявени значителен брой места за предвидените класирания през юли, август и септември. Местата там ще се освободят, след като 3-годишните деца постъпят през септември в детските градини.  Така ще бъдат осигурени с места в детските ясли и желаещите прием от тази възрастова група.

Следващото класиране е на 25 юни. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 16 юни вкл. Крайният срок за подаване на заявление онлайн е 23.06.2020 г. За тези, които използват помощта на директорите, срокът е 22 юни.

Постъпването на родените през 2014 и 2015 г. деца през учебната 2020/2021 г. в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. Освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и подготвителни групи в общинските училища на града. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи. Информация за училищата, в които има подготвителни групи за 5- и 6-годишни деца, може да бъде намерена на сайта на общината www.plovdiv.bg в раздел „Образование“. Записването в тези групи е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.