cdg_dvor1

В проведеното на 22.10.2019 г. текущо класиране за прием взеха участие 602 деца.  От тях най-много са децата със заявления за прием в яслените групи – 374. За първа възрастова група кандидатстваха 106 деца, за втора – 88, за трета подготвителна група – 23 деца, и само 11 деца за четвърта подготвителна група. Част от децата, взели участие в класирането, имат осигурени места и желаят преместване в други детски заведения.

За класирането бяха обявени общо 374 свободни места, като 90 от тях за децата в яслена възраст, 133 – за първа възрастова група, 44 – за втора възрастова група, 34 – за трета подготвителна група и 73 места за четвърта подготвителна група.

Класирани бяха общо 158 от кандидатстващите – 77 деца за детските ясли, 49 за първа възрастова група, 20 за втора възрастова група, 5 за трета подготвителна група и 7 за четвърта подготвителна група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 28.10.2019 година. Проверките за настоящ адрес на децата и липса на задължения са автоматични и за тях родителите не е необходимо да представят документи при записването.

След класирането на 22 октомври остават незаети общо 216 места, съответно за яслени групи – 13 места, за първа група – 84, за втора група – 24, и за подготвителните групи съответно 29 за трета и 66 за четвърта.

Препоръката към родителите на все още некласираните деца е да се запознаят с обявените свободни места за следващото класиране, което е на 7 ноември 2019 г., и да подадат своите заявления съобразно възможностите за прием. По-малкият брой точки за район, ако е различен от този на местоживеене, не е пречка за класиране – от съществено значение е наличието на места. За класирането на 7 ноември директорите ще обявят свободните места в срок до 29 октомври, вкл. С всички важни дати за оставащите класирания до края на календарната 2019 година родителите могат да се запознаят от публикувания на страницата на системата http://dz-priem.plovdiv.bg/ График на дейностите (намира се в раздела с нормативни документи).