cdg_montesori

За проведеното на 8 ноември 2018 година класиране бяха обявени от директорите на детските заведения общо 407 свободни места. От тях местата за най-малките (децата до 3-годишна възраст, които кандидатстват за яслените групи) бяха 94. За първа възрастова група – за децата, родени през 2015 година, бяха обявени 83 места. Свободните места за другите възрасти бяха, както следва: за втора възрастова група 56, за трета подготвителна група 101 и за четвърта подготвителна група – 73 свободни места.

За обявените места кандидатстваха общо 394 деца. Най-голям е делът на децата за яслените групи – 201. За първа група участваха в класирането 106 деца, за втора 65 деца и за подготвителните групи (за 5- и 6-годишни деца) общо 22.

Въпреки наличието на значителен брой свободни места, броят на класираните деца е 130 (73 в яслените групи, 25 в първа група, 17 във втора възрастова група и общо 15 деца в подготвителните групи). За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 16.11.2018 година.

До края на 2018 година са предвидени още две класирания, които са съответно на 27 ноември и 13 декември. При подаване на заявления за тях родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които се публикуват на страницата на системата за прием на адрес http://dz-priem.plovdiv.bg/