37407100_1759628337465930_5741972409729155072_n

В проведеното на 24 юли 2018 г. класиране за прием в детските заведения участие взеха 1450 деца. От тях 1068 са на яслена възраст, 245 за първа възрастова група, 76 за втора възрастова група, 34 за трета подготвителна група (за 5-годишни деца) и 27 – за четвърта подготвителна група (за 6-годишни деца).
Обявените места бяха общо 851, от тях за яслените групи – 246, за първа група – 291, за втора – 60, за трета – 138, и за четвърта група – 116. Броят на класираните деца е 379, от които 235 деца са класирани за яслените групи, 92 за първа група, 12 за втора група и 40 деца за подготвителните групи. Важно за записването на класираните деца е да бъде спазен срокът 30 юли 2018 г., включително, до който родителите им трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.
Следващото класиране ще се проведе на 9 август. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 31 юли 2018 г., включително. Очаква се обявяването на значителен брой места за най-малките на предстоящите класирания, защото наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите и ще постъпят в първа група в детските градини. След настоящото класиране на 24 юли има останали незаети общо 199 места за първа възрастова група (по голям брой места има напр. в следните детски заведения: ДГ „Зора“, ДГ „Люляк“ с трети адрес ул „Теодосий Търновски“ 7, ДГ „Перуника“, “ДГ „Елица“, ДГ „Малина“, ДГ „Ралица“, ДГ „Светлина“ с втори адрес ул. „Славееви гори“ №41, ДГ „Червената шапчица“ с втори адрес ЖР „Тракия“ блок №50, както и всички детски градини в район Източен). При кандидатстване за прием и подбора на детски заведения от изключително значение е родителите да се съобразят с наличните свободни места. При необходимост от ново подреждане на желанията, родителите следва да анулират подадените заявления и да подадат нови.
Крайният срок за подаване на заявление онлайн за следващото класиране е 07.08.2018 г. За тези, които използват помощта на директорите, срокът е 06.08.2018 г.
Постъпването на родените през 2012 и 2013 г. деца през учебната 2018/2019 г. в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. Освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и подготвителни групи в общинските училища на града. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи. Информация за училищата, в които има подготвителни групи може да бъде намерена на сайта на общината www.plovdiv.bg в раздел „Образование“. Записването в тези групи е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.