Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски
заведения на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • Общинските детски заведения, разделени по райони
Тук можете да намерите информация за общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Пловдив.

Разгледайте детските заведения по райони:

Детски ясли (17)
Целодневни детски градини (65)
Обединени детски заведения (8)
14/04/2014 13:08
Увеличаване на свободните места
10/04/2014 14:28
На вниманието на родителите на родените през 2008 и 2009 година деца
08/04/2014 15:07
Намаляване на броя на свободните места в ОДЗ "Е.Бороу"