Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски
заведения на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • Общинските детски заведения, разделени по райони
Тук можете да намерите информация за общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Пловдив.

Ново! Към общото описание за детските заведения е добавена допълнителна информация за: седмично меню, предстоящи събития, допълнителни дейности и актуална информация.

Разгледайте детските заведения по райони:

Детски ясли (17)
Целодневни детски градини (65)
Обединени детски заведения (8)
23/06/2016 13:31
Място на записване на класираните деца
12/05/2016 09:56
Актуална информация от текущото класиране и важна информация за преминаването към класиранията за новата учебна 2016/2017 година
09/05/2016 14:51
Метода на Мария Монтесори ще бъде въведен в 5 детски заведения