Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски
заведения на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • Общинските детски заведения, разделени по райони
Тук можете да намерите информация за общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Пловдив.

Разгледайте детските заведения по райони:

Детски ясли (17)
Целодневни детски градини (65)
Обединени детски заведения (8)
26/04/2016 12:09
Поредното текущо класиране за прием на децата в детските градини и ясли на град Пловдив бе проведено днес – 21.04.2016 г. В класирането взеха участие 481 деца. От тях най-голям брой (324 деца) са най-малките – децата, кандидатстващи за яслените групи. Броят на желаещите прием в първа възрастова група е 113, от които 70 деца са родени през първите 4 месеца на 2013 г. и скоро са навършили 3-годишна възраст. За втора възрастова група кандидатстваха 27 деца, а за подготвителните групи – 17 деца общо.
18/04/2016 17:08
От предвидените през 2016 година 20 класирания за прием в детските градини 6 вече са проведени. Предстоят още 2 текущи (на 21 април и 11 май) преди първото основно класиране за новосформираните групи за 3-годишните деца за новата учебна 2016/2017 година.
13/04/2016 09:05
Обявени са свободни места за новата сграда на детската градина