Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски
заведения на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • Общинските детски заведения, разделени по райони
Тук можете да намерите информация за общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Пловдив.

Разгледайте детските заведения по райони:

Детски ясли (17)
Целодневни детски градини (65)
Обединени детски заведения (8)
12/05/2016 09:56
Актуална информация от текущото класиране и важна информация за преминаването към класиранията за новата учебна 2016/2017 година
09/05/2016 14:51
Метода на Мария Монтесори ще бъде въведен в 5 детски заведения
09/05/2016 14:50
Община Пловдив стартира процес за въвеждане на обучение, възпитание и социализация на децата в общинските детски градини чрез прилагането на метода на Мария Монтесори.
09/05/2016 14:49
Актуална информация от класирането на 21.04.2016 г.
09/05/2016 14:27
Предстоят още 2 текущи (на 21 април и 11 май) преди първото основно класиране за новосформираните групи за 3-годишните деца за новата учебна 2016/2017 година.