Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски
заведения на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • Общинските детски заведения, разделени по райони
Тук можете да намерите информация за общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Пловдив.

Разгледайте детските заведения по райони:

Детски ясли (17)
Целодневни детски градини (65)
Обединени детски заведения (8)
12/08/2015 16:04
СВОБОДНИ МЕСТА
03/07/2015 16:59
Съобщение за ремонт на детска ясла №18 "Вълшебно детство", район "Централен"
20/05/2015 15:06
Обявени са свободните места за новата сграда на ЦДГ "Мир"