Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски
заведения на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • Общинските детски заведения, разделени по райони
Тук можете да намерите информация за общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Пловдив.

Разгледайте детските заведения по райони:

Детски ясли (17)
Целодневни детски градини (65)
Обединени детски заведения (8)
11/09/2014 14:32
Добавяне на свободни места в ДЯ "Дара"
03/07/2014 10:10
Разкриване на нови целодневни подготвителни групи в училищата за 2014/2015 учебна година
11/06/2014 08:50
Обявени са места за нови групи във филиала на ЦДГ "Биляна" и филиала на ЦДГ "Червената шапчица"