Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив

Класиране 23 Август за учебна година 2022/2023 Общ брой свободни места по възрастови групи

Яслена
259
I-ва
147
II-ра
38
III-та
65
IV-та
52
Срок за обявяване на свободни места: 11.08.2022 г.
За класиране 2022/2023 - 13 Септември срокът за обявяване на свободните места е 01.09.2022 г.
 • ДГ "Каменица" Район "Централен" / Детски градини

  II-ра група

  Свободни места
  1
  По общ ред
  0
  Със СОП
  0
  Всички по соц. критерии
  1
  Общо

  IV-та група

  Свободни места
  4
  По общ ред
  0
  Със СОП
  0
  Всички по соц. критерии
  4
  Общо