Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив

Класиране 12 Декември за учебна година 2023/2024 Общ брой свободни места по възрастови групи

Яслена
11
I-ва
6
II-ра
7
III-та
6
IV-та
6
Срок за обявяване на свободни места: 04.12.2023 г.