Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив

Класиране 14 Февруари за учебна година 2022/2023 Общ брой свободни места по възрастови групи

Яслена
50
I-ва
38
II-ра
31
III-та
38
IV-та
17
Срок за обявяване на свободни места: 01.02.2023 г.
За класиране 2022/2023 - 14 Март срокът за обявяване на свободните места е 06.03.2023 г.