Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив
11.04.2023 14:46

Обявени са резултатите от текущото класиране за прием в детските градини и ясли на 11 април

Обявени са резултатите от текущото класиране за прием в детските градини и ясли на 11 април
 

   Ясни са резултатите от последното текущо за настоящата 2022/2023 учебна година класиране за прием в детските градини и поредното текущо класиране за прием в детските ясли.

   В класирането участваха общо 1076 деца, които кандидатстваха за обявените 187 места (56 за яслена възраст, 35 за първа възрастова група, 48 за втора, 36 за трета група и 12 за четвърта възрастова група). От кандидатстващите деца 727 бяха за яслените групи, 240 за първа група, 71 за втора, 35 за трета и само 3 деца за четвърта възрастова група.

   Класирани са 98 деца, от които 57 в яслените групи, 21 в първа възрастова група, 17 във втора и 3 деца в трета и четвърта възрастова група общо. Остават незаети 89 места.

   Община Пловдив обръща внимание на всички родители с деца, родени през 2020 година, че първото основно класиране за прием в първа възрастова група за учебната 2023/2024 година е на 11 май 2023 г. Свободните места ще бъдат обявени до 12.04.2023 г., включително. Крайните срокове за подаване на заявления за участие са: до 09.05.2023 г. за родителите, които сами въвеждат заявленията, или до 05.05.2023 г. за тези, които се затрудняват с подаването на заявленията по интернет и ще използват възможността директорите на детските градини да въведат данните.

   Подробна информация за правилата, критериите и сроковете може да бъде намерена на интернет страницата на Системата за прием – dz-priem.plovdiv.bg

   Важно за родителите на родените през 2017, 2018 и 2019 години деца е да знаят, че с преминаване към класиранията за новата учебна 2023/2024 г. след 11.04.2022 г. техните деца преминават към нови (по-големи) възрастови групи и всички стари заявления, които са подадени за изтичащата учебна година са анулирани автоматично. При желание за кандидатстване в следващите класирания, тези родители е необходимо да подадат нови заявления за участие. За яслените групи (за децата, родени през 2021 и 2022 година) няма учебни години и всичките класирания за тях са текущи. Техните, вече подадени заявления, няма да бъдат анулирани и са прехвърлени автоматично към следващото класиране, ако децата не са класирани.

   Чрез електронната система се изпращат автоматични писма на посочените от родителите имейл адреси с подробна информация за тяхно улеснение.