Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив
02.06.2022 10:45

Ясни са резултатите от класирането за прием в детските заведения на 2 юни

Ясни са резултатите от класирането за прием в детските заведения на 2 юни

     1964 деца взеха участие в проведеното на 2 юни 2022 г. класиране за прием в детските градини и ясли. Най-голям дял имат кандидатстващите за яслените групи – 1075 деца. Обявените места бяха общо 960 като 254 за яслените групи, 529 за първа възрастова група, 66 за втора, 78 за трета и 33 за четвърта възрастова група.

   В яслените групи са класирани 254 деца. При кандидатстващи 690 деца за първа възрастова група са класирани 402 деца. Останалите незаети места за първа група са 127, тъй като не съвпадат с предпочитанията на родителите. За втора възрастова група от желаещите прием 103 деца са класирани 23, а за подготвителните групи от участващите в класирането 96 деца са класирани 26.

     За класираните деца е важно да бъде спазен срокът 13.06.2022 г. включително, до който родителите трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.

    На предстоящите класирания ще има допълнителни места за първа възрастова група след влизане в сила на взетото решение на Общински съвет-Пловдив за увеличаване на броя на децата в група до 30. По предварителни анализи тези допълнителни около 450 места ще бъдат достатъчни за записване на всички деца, желаещи прием. В момента се строят допълнителни 8 сгради за детски заведения като две от тях ще приемат деца още от новата учебна година, с което местата за децата ще се увеличат.

    За яслените групи ще бъдат обявени значителен брой места за предвидените класирания през юли, август и септември. Местата там ще се освободят, след като 3-годишните деца постъпят през септември в детските градини.  Така ще бъдат осигурени с места в детските ясли и желаещите прием от тази възрастова група.

     Следващото класиране е на 23 юни. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 14 юни вкл. Крайният срок за подаване на заявление онлайн е 21.06.2022 г. За тези, които използват помощта на директорите, срокът е 20 юни.

    Постъпването на родените през 2016 и 2017 г. деца през учебната 2022/2023 г. в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. Освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и подготвителни групи в общинските училища на града. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи. Информация за училищата, в които има групи за 5- и 6-годишни деца, може да бъде намерена на сайта dz-priem.plovdiv.bg в раздел „Групи в училищата“. Записването в тези групи е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.