Лого на община Пловдив
Система за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив
14.12.2021 13:29

Обявиха резултатите от последното за годината класиране за прием в детските заведения

ДГ Перуника

   Общо 394 деца взеха участие в проведеното последно за 2021 г. класиране за прием в детските градини и яслите в Пловдив на 14 декември. Най-голям е делът на децата за яслените групи – 236. За първа група в класирането участваха 63 деца, за втора 68 деца и за трета и четвърта възрастови групи (за 5- и 6-годишни деца) общо 27.

   За класирането бяха обявени общо 193 свободни места. От тях местата за най-малките (децата до 3-годишна възраст, които кандидатстват за яслените групи) бяха 40. За първа възрастова група – за децата, родени през 2018 година, бяха обявени 49 места. Свободните места за другите възрасти бяха, както следва: за втора възрастова група 34, за трета група 17 и за четвърта възрастова група – 53 свободни места.

   Броят на класираните деца е 37 като 12 в яслените групи, 11 в първа група, 6 във втора възрастова група и 8 деца в групите за 5 и 6-годишни деца. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и детските ясли в определения от Графика на дейностите срок – 20.12.2021 година.

   Утвърден е Графикът на предвидените класирания през 2022 година.  Същият е публикуван на интернет страницата на електронната система в раздела с "Нормативни документи" и към „Ръководството за родителя“. Следващото класиране е на 20 януари 2022 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 10 януари 2022 г. включително. Повече информация може да бъде намерена на страницата на адрес http://dz-priem.plovdiv.bg/