Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Детски заведения / Детски градини
  • Детски заведения
Район:
Детско заведение  
Адрес  
Телефон  
Общ брой свободни места  
Детайли
Западен
ДГ "Дружба"  
Западен, УЛ.АТОН 1  
0884 202499  
23  
ДГ "Дружба" с втори адрес ул. "Пепелаша" №8  
Западен, УЛ.ПЕПЕЛАША 8  
0884 202499  
23  
ДГ "Елица"  
Западен, УЛ.ОРФЕЙ 12  
0884202492  
23  
ДГ "Елица" с втори адрес ул. "Орфей" №10  
Западен, УЛ.ОРФЕЙ 10  
0884202492  
23  
ДГ "Мир"  
Западен, УЛ.ЗНАМЕ 6  
0882348222  
46  
ДГ "Рая"  
Западен, УЛ.ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ 5  
032/33 41 36  
16  
ДГ "Росица"  
Западен, УЛ.ЯВОР 29  
032/642-684  
23  
ДГ "Светла"  
Западен, УЛ.ДРЯН 8  
0884202497, 0879971121  
23  
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив
15.04.2021 13:19
Вече са публикувани резултатите от последното текущо за настоящата 2020/2021 учебна година класиране за прием в детските градини и поредното текущо класиране за прием в детските ясли. Родителите могат да ги видят в своите профили в сайта на системата за прием – dz-priem.plovdiv.bg
08.04.2021 16:24
компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата