Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Детски заведения / Детски градини
  • Детски заведения
Район:
Детско заведение  
Адрес  
Телефон  
Общ брой свободни места  
Детайли
Западен
ДГ "Дружба"  
Западен, УЛ.АТОН 1  
0884 202499, 0884 608 144  
-  
ДГ "Дружба" с втори адрес ул. "Пепелаша" №8  
Западен, УЛ.ПЕПЕЛАША 8  
0884 202499, 0876474859  
-  
ДГ "Елица"  
Западен, УЛ.ОРФЕЙ 12  
0884202492  
-  
ДГ "Мир"  
Западен, УЛ.ЗНАМЕ 6  
0882348222  
-  
ДГ "Рая"  
Западен, УЛ.ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ 5  
032/33 41 36  
-  
ДГ "Росица"  
Западен, УЛ.ЯВОР 29  
032/642-684  
-  
ДГ "Светла"  
Западен, УЛ.ДРЯН 8  
0884202497, 0879971121  
-  
21.10.2021 14:40
490 деца взеха участие в проведеното на 21.10.2021 г. текущо класиране за прием в детските градини и яслите