Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски
заведения на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Детски заведения / Целодневни детски градини
  • Детски заведения
Район:
Детско заведение  
Адрес  
Телефон  
Общ брой свободни места  
Детайли
Източен
ЦДГ "Арлекино"  
Източен, УЛ.ГЕН.РАДКО ДИМИТРИЕВ 41  
032/632-751  
27  
ЦДГ "Биляна"  
Източен, УЛ.ЗЛАТОРОГ 3  
032/682-342  
44  
ЦДГ "Детелина"  
Източен, УЛ.БРАТЯ СВЕЩАРОВИ 3  
032/628-960  
22  
ЦДГ "Лилия"  
Източен, УЛ.ВЪЗХОД 32  
032/635-356  
44  
ЦДГ "Маргаритка"  
Източен, УЛ.КЕДЪР 2 А  
032/682-290  
44  
ЦДГ "Наталия"  
Източен, УЛ.ЛОТОС 2  
032/682-550  
22  
ЦДГ "Родина"  
Източен, УЛ.ЛАНДОС 4  
032/682-309  
22  
ЦДГ "Ружа"  
Източен, УЛ.ОСТРЕЦ 8, блок 221, вход А-Е  
032/682-376  
-  
ЦДГ "Чайка"  
Източен, УЛ.СЛАВЯНСКА 57  
032/628-784  
88  
ЦДГ "Чайка" - филиал 2 "Гълъбец"  
Източен, УЛ.ГЪЛЪБЕЦ 3  
032/626-605  
-  
ЦДГ "Чайка" - филиал 1 "Източен"  
Източен, БУЛ.ИЗТОЧЕН 15  
032/624-231  
-  
12/05/2016 09:56
Актуална информация от текущото класиране и важна информация за преминаването към класиранията за новата учебна 2016/2017 година
09/05/2016 14:51
Метода на Мария Монтесори ще бъде въведен в 5 детски заведения
09/05/2016 14:50
Община Пловдив стартира процес за въвеждане на обучение, възпитание и социализация на децата в общинските детски градини чрез прилагането на метода на Мария Монтесори.
09/05/2016 14:49
Актуална информация от класирането на 21.04.2016 г.
09/05/2016 14:27
Предстоят още 2 текущи (на 21 април и 11 май) преди първото основно класиране за новосформираните групи за 3-годишните деца за новата учебна 2016/2017 година.