Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски
заведения на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Детски заведения / Целодневни детски градини
  • Детски заведения
Район:
Детско заведение  
Адрес  
Телефон  
Общ брой свободни места  
Детайли
Източен
ЦДГ "Арлекино"  
Източен, УЛ.ГЕН.РАДКО ДИМИТРИЕВ 41  
032/632-751  
-  
ЦДГ "Биляна"  
Източен, УЛ.ЗЛАТОРОГ 3  
032/682-342  
-  
ЦДГ "Детелина"  
Източен, УЛ.БРАТЯ СВЕЩАРОВИ 3  
032/628-960  
-  
ЦДГ "Лилия"  
Източен, УЛ.ВЪЗХОД 32  
032/635-356  
9  
ЦДГ "Маргаритка"  
Източен, УЛ.КЕДЪР 2 А  
032/682-290  
20  
ЦДГ "Наталия"  
Източен, УЛ.ЛОТОС 2  
032/682-550  
-  
ЦДГ "Родина"  
Източен, УЛ.ЛАНДОС 4  
032/682-309  
15  
ЦДГ "Ружа"  
Източен, УЛ.ОСТРЕЦ 8, блок 221, вход А-Е  
032/682-376  
12  
ЦДГ "Чайка"  
Източен, УЛ.СЛАВЯНСКА 57  
032/628-784  
-  
ЦДГ "Чайка" - филиал 2 "Гълъбец"  
Източен, УЛ.ГЪЛЪБЕЦ 3  
032/626-605  
-  
ЦДГ "Чайка" - филиал 1 "Източен"  
Източен, БУЛ.ИЗТОЧЕН 15  
032/624-231  
-  
04/05/2016 13:37
Община Пловдив стартира процес за въвеждане на обучение, възпитание и социализация на децата в общинските детски градини чрез прилагането на метода на Мария Монтесори. Пилотният проект предвижда тази година да бъдат обучени 25 преподаватели от пет селектирани детски заведения, както и петима общински служители и да бъдат оборудвани 10 помещения за първа група в избраните детските градини, съобразно изискванията за Монтесори педагогика в предучилищна възраст. В края на годината методът ще започне да се прилага и на практика, след като преподавателите завършат обучителния курс.Това съобщи инж. Иван Тотев, кмет на гр. Пловдив.
26/04/2016 12:09
Поредното текущо класиране за прием на децата в детските градини и ясли на град Пловдив бе проведено днес – 21.04.2016 г. В класирането взеха участие 481 деца. От тях най-голям брой (324 деца) са най-малките – децата, кандидатстващи за яслените групи. Броят на желаещите прием в първа възрастова група е 113, от които 70 деца са родени през първите 4 месеца на 2013 г. и скоро са навършили 3-годишна възраст. За втора възрастова група кандидатстваха 27 деца, а за подготвителните групи – 17 деца общо.
18/04/2016 17:08
От предвидените през 2016 година 20 класирания за прием в детските градини 6 вече са проведени. Предстоят още 2 текущи (на 21 април и 11 май) преди първото основно класиране за новосформираните групи за 3-годишните деца за новата учебна 2016/2017 година.